O Montaxe (A Narrativa cinematográfica)

03:11

A primeira "película" ?

14:31

Curso 2018

13:22

Manifesto CANS303

05:47

The Perfect Human (O humano perfecto)

17:19